av福利网 mp4

av福利网 mp4

或危极至于戴眼,不露黑睛;或无汗而心中摇摇,需人按住;或兼喘促。 迨至瘀血渐积渐满,周身之血管皆为瘀血充塞,其回血管肤浅易见,遂呈紫色,且由呈紫色之处,而细纹旁达,初则两三处,浸至遍身皆是紫纹。

经数医延医,皆无把握,因迎生速往诊视。因肝应春令,为气化发生之始,过平则人身之气化必有所伤损也。

为其有截喉痈之名,间有加炙山甲,以消其痈肿者。因此丸屡用皆效,遂名此丸为愈痫丸。

”答曰∶“善哉问也,此中颇有可研究之价值。故凡一切肝之为病,服他药不愈者,徐服此药,自能奏效。

又按此证当二次用药时,若加硝、黄于药中,早通其大便,或不至以后如此危险,而当时阅历未深,犹不能息息与病机相赴也。 上所论三则,皆内伤喘证之由于肺者也。

知其阳明之热已实,其呕吐者,阳明兼少阳也。且即消谷善饥,不大便,何以见其必有瘀血,而轻投以抵当汤乎?

Leave a Reply